نظر مرضیه دباغ در مورد میرحسین موسوی

نسیم آنلاین نوشت:

مرضیه دباغ در برنامه 'شناسنامه' گفت: حضرت امام برای میرحسین موسوی خیلی زحمت کشیدند اما خودش از این سرمایه‌گذاری استفاده نکرد.
او گفت: آنچه که از سپاه در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌توان برداشت کرد در هیچ جای دنیا نیست. امام به جناح‌بندی ها اصلا اعتقاد نداشتند.

45231

 

کد N244331