پلیس شهر آتن 886 مهاجر را مورد بازجویی قرار داد

توسط پلیس شهر آتن,یونان

آتن- ایرنا- پلیس شهر آتن در راستای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی در یک عملیات گسترده، تعداد886 مهاجر را دستگیر و مورد بازجویی قرار داد

به گزارش ایرنا ، پلیس شهر آتن اعلام کرد: در راستای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به یونان، طی یک عملیات گسترده ازنیمه شب پنجشنبه تا صبح روز جمعه ، تعداد 886 مهاجر را دستگیرو مورد بازجویی قرار داد.

بر اساس بیانیه پلیس شهر آتن، پلیس از مجموع886 نفر مهاجر دستگیر شده، تعداد 37 نفر پس از بازجویی های اولیه به مقامات قضایی تحویل داده است.

پلیس یونان و بخصوص پلیس شهر آتن مدتی است که به طور ناگهانی در سطح این شهرها اقدام به جمع آوری مهاجران بر اساس رنگ پوستشان می کنند و پس انتقال آنان به مرکز پلیس و انجام بازجویی های اولیه چنانچه بطور غیر قانونی در یونان حضور داشته باشند، آنان را تحویل مقامات قضایی می دهند.

دستگیری گسترده مهاجران در حالی صورت می گیرد که سازمانهای مردم نهاد و سازمان های اروپایی چندی پیش یونان را به دلیل بد رفتاری با مهاجران محکوم کرده بودند.

اورپام**2170**1552
کد N244325