حزب حاکم به سخنان رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه واکنش نشان داد

انتقاد,حزب عدالت و توسعه

آنکارا- ایرنا - سخنان تند ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه ˈ اردوغان ˈ در انتقاد از ادعاهای وجود ˈدولت موازیˈ و تلاش برای مداخله در امور قوه قضاییه با واکنش بسیار تند حزب حاکم ˈعدالت وتوسعه ˈ مواجه شد.

به گزارش روز جمعه ایرنا ، ˈشامیل طیارˈ از نمایندگان متنفذ حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در پی سخنان امروز رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه نخست وزیر این کشور در مطلبی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت : قلیچ با این سخنان در ˈزباله دانی تاریخ ˈ قرار گرفت.

طیار می نویسد : سخنان قلیچ نمایانگر یک ذهنیت منفی علیه اردوغان در قوه قضاییه است و این سخنان تاکیدی بر این نکته است که اردوغان باید به عنوان رییس جمهوری در کاخ ریاست جمهوری مستقر شود.

ˈ مصطفی شن توپˈ معاون حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ نیز در این باره گفت: سخنان رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه سطحی و شایسته وی نبود.

وی افزود : قلیچ اگر قصد اظهار نظرهای این چنینی را دارد ، امر قضاوت را رها کرده و وارد میدان سیاست شود.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز تلویحا در پاسخ به اعتراضات اردوغان در باره احکام این دادگاه ، اعتراض به احکام این دادگاه با ملاحظات سیاسی را نوعی کشاندن نیروی قضایی به فساد قضایی ارزیابی کرد و گفت : حقوق از مقامات دولتی دستور نمی گیرد.

قلیچ که اخیرا به دلیل رد برخی از مصوبه های دولت آنکارا از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه مورد خشم ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه قرار گرفته و ادعا می شود که در انتخابات آتی ریاست جمهوری به عنوان رقیب اردوغان نامزد خواهد شد ، افزود: وجود نیروی موازی و دودستگی در ساختار نیروی قضایی سر آغاز فساد قضایی است و موجب بی اعتمادی به عدالت و قانون می شود.

وی بدون نام بردن از نخست وزیر ترکیه که گفته بود به حکم دادگاه قانون اساسی در لغو دستور دولت وی برای مسدود کردن توییتر احترام قائل نیست ، گفت: عکس العملهایی که به حکم دادگاه در لغو مسدود کردن یک سایت اینترنتی نشان داده شد ، نشانگر نگرانیهایی است که دستگاه سیاسی از نیروی قضایی دارد و ایجاد دودستگی در نیروی قضایی فساد حقوقی است و هرگز دست اندرکاران قانون و حقوق از مقامات سیاسی دستور نمی گیرند و وظیفه اجرای اوامر مقامات دولت را ندارند.

اردوغان اخیرا در سخنرانیهای خود از دادگاه قانون اساسی این کشور به علت تصمیماتی که در جهت رفع فیلتر توئیتر و لغو بخشی از قانون مجمع عالی قضات و دادستان ها گرفته ، انتقاد کرده است.

وی چند روز پیش تلویحا هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی را به وارد شدن به صحنه سیاسی متهم کرد و گفت: آنانی که قصد فعالیت سیاسی دارند از مقام قضایی خود خارج و وارد صحنه سیاسی شوند.

نخست وزیر ترکیه گفت : شاید ردایی که بر تن کرده اید و مسندی که بر آن تکیه زده اید ، شما را قدرتمند نشان دهد اما باید بدانید که به این کشور و مردم آن زیان وارد می کند.

اردوغان ، با انتقاد از تصمیمات دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عالی ترکیه را متهم کرد که بجای دفاع از حقوق این کشور ، مردم و شهروندان از منافع شرکت های بزرگ بین المللی دفاع می کند.

خاورم ** 2012 **230/1547
کد N244303