تشدید تقابل دادگاه قانون اساسی ترکیه با اردوغان

ترکیه,اردوغان

آنکارا- ایرنا - سخنان امروز جمعه ˈ هاشم قلیچ ˈ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه ، نشان از چالشی جدید فرا روی دولت ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر این کشور است.

به گزارش ایرنا ، دولت اردوغان که هنوز از بند تاثیرات تظاهرات مردمی ناشی از رخدادهای پارک گزی میدان تقسیم استانبول که به تمامی ترکیه سرایت کرد و درگیری با جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ آمریکانشین رهایی نیافته است ، اکنون با چالشی با دادگاه قانون اساسی این کشور مواجه شده است.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز تلویحا در پاسخ به اعتراضات اردوغان در باره احکام این دادگاه ، اعتراض به احکام این دادگاه با ملاحظات سیاسی را نوعی کشاندن نیروی قضایی به فساد قضایی ارزیابی کرد و گفت : حقوق از مقامات دولتی دستور نمی گیرد.

هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه این مطلب را امروز در سخنرانی خود در پنجاه و دومین سالروز تاسیس دادگاه قانون اساسی در جمع رییس جمهوری ؛ نخست وزیر ، رییس مجلس و دیگر مقامات کشور و دست اندرکاران امور قضایی عنوان کرد.

قلیچ که اخیرا به دلیل رد برخی از مصوبه های دولت آنکارا از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه مورد خشم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفته و ادعا می شود که در انتخابات آتی ریاست جمهوری به عنوان رقیب اردوغان نامزد خواهد شد ، افزود: وجود نیروی موازی و دودستگی در ساختار نیروی قضایی سر آغاز فساد قضایی است و موجب بی اعتمادی به عدالت و قانون می شود.

سخنان هاشم قلیچ که به طور زنده از حدود 10شبکه تلویزیونی به طور زنده پخش شد مورد توجه محافل خبری قرار گرفت و پایگاههای خبری که که منتظر این سخنرانی بودند ، سخنان قلیچ را به عنوان خبر فوری و در صدر اخبار داخلی خود قرار دادند.

وی بدون نام بردن از نخست وزیر ترکیه که گفته بود به حکم دادگاه قانون اساسی در لغو دستور دولت وی برای مسدود کردن توییتر احترام قائل نیست ، گفت: عکس العملهایی که به حکم دادگاه در لغو مسدود کردن یک سایت اینترنتی نشان داده شد ، نشانگر نگرانیهایی است که دستگاه سیاسی از نیروی قضایی دارد و ایجاد دودستگی در نیروی قضایی فساد حقوقی است و هرگز دست اندرکاران قانون و حقوق از مقامات سیاسی دستور نمی گیرند و وظیفه اجرای اوامر مقامات دولت را ندارند.

اردوغان اخیرا در سخنرانیهای خود از دادگاه قانون اساسی این کشور به علت تصمیماتی که در جهت رفع فیلتر توئیتر و لغو بخشی از قانون مجمع عالی قضات و دادستان ها گرفته ، انتقاد کرده است.

وی چند روز پیش تلویحا هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی را به وارد شدن به صحنه سیاسی متهم کرد و گفت: آنانی که قصد فعالیت سیاسی دارند از مقام قضایی خود خارج و وارد صحنه سیاسی شوند.

نخست وزیر ترکیه گفت : شاید ردایی که بر تن کرده اید و مسندی که بر آن تکیه زده اید ، شما را قدرتمند نشان دهد اما باید بدانید که به این کشور و مردم آن زیان وارد می کند.

اردوغان ، با انتقاد از تصمیمات دادگاه قانون اساسی ، دادگاه عالی ترکیه را متهم کرد که بجای دفاع از حقوق این کشور ، مردم و شهروندان از منافع شرکت های بزرگ بین المللی دفاع می کند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه در یک ماه گذشته دو مصوبه مهم دولت در مسدود کردن برخی شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و افزایش قدرت وزیر دادگستری در شورای دادستانها و قضات را لغو کرد و آنها با مغایر با آزادی بیان و قانون اساسی ترکیه ارزیابی کرد.

این اقدامات دادگاه قانون اساسی ترکیه موجب خشم دولت و نخست وزیر ترکیه علیه دادگاه یاد شده و ˈهاشم قلیچ ˈ رییس این دادگاه شده است.

برخی از رسانه های ترکیه مدعی هستند که هاشم قلیچ با این اقدامها در افکار عمومی محبوبیت پیدا کرده و محافلی در صدد هستند که در انتخابات ریاست جمهوری در ماه اوت آینده وی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری در مقابل اردوغان قرار دهند.

رسانه های نزدیک به دولت نیز گزارش دادند که دولت آنکارا در صدد است با اصلاح قانون دادگاه قانون اساسی، حیطه اختیارات این دادگاه را دوباره تعریف کند.

دولت آنکارا در راستای همگرایی با ˈاتحادیه اروپاˈ اخیرا با مراجعه انفرادی افراد به دادگاه قانون اساسی ترکیه موافقت کرده بود.

احکام بحث انگیز اخیر دادگاه قانون اساسی نیز با مراجعه انفرادی به این دادگاه، صادر شده است.

بر این اساس به نظر می رسد که دادگاه قانون اساسی ترکیه به دنبال تلاشهای دولت آنکارا برای از بین بردن مراکز قدرت مخالف با خود در درون دستگاه های دولتی، به صورت چالش جدیدی پیش روی دولت قرار گرفته است.

خاورم ** 2010 * 230**1586
کد N244133