انتخاب ایران به عضویت 5 نهاد وابسته به سازمان ملل متحد

سیاست خارجی

شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) در نشست روز گذشته خود عضویت جمهوری اسلامی ایران در 5 نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از جمله کمیته سازمان های غیر دولتی، کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فن آوری برای توسعه را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شایان ذکر است پس از یک وقفه هشت ساله کشورمان موفق شده است مجددا به عضویت کمیته سازمان های غیردولتی انتخاب شود.