بشار اسد:

با اعتدال می‌توان با تروریسم رویارویی کرد

سیاسی

با تروریسم نمی‌توان فقط از راه محکوم کردن آن مقابله کرد بلکه می‌توان از طریق تقویت و تحکیم اصول درست اعتدال رویارویی کرد؛ میانه روی‌ای که بر اساس اخلاق و فهم عمیق از اسلام پایه ریزی شده است.

«بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه خواستار رویارویی با تروریسم و تندروی از طریق میانه روی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، اسد در دیدار با علمای دینی سوری تاکید کرد که علمای دینی نقش اساسی در تقویت مفاهیم درست در رویارویی با مفاهیم و اصطلاحات اشتباه دارند زیرا خطرناک‌ترین چیزی که منطقه و جهان اسلامی در معرض آن هستند تلاش‌های غرب برای ضربه زدن به باورها و ایدئولوژی جامعه از طریق تغییر تدریجی برخی مفاهیم و اصطلاحات است.

وی افزود که به طور مثال غرب تلاش می‌کند که عروبیت را از مفهوم انسانی و تمدنی آن از اسلام جدا کند که این خود باعث ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی می‌شود.

اسد تصریح کرد که با تروریسم نمی‌توان فقط از راه محکوم کردن آن مقابله کرد بلکه می‌توان از طریق تقویت و تحکیم اصول درست اعتدال رویارویی کرد؛ میانه روی‌ای که بر اساس اخلاق و فهم عمیق از اسلام پایه ریزی شده است.

کد N243457