اتهامات جدید اوکراین علیه روسیه/ بهای نفت خام در بازار آسیا افزایش یافت