قرقیزستان خواستار همکاری های بیشتر اقتصادی و ترانزیتی با ایران شد

کد N243067