تصمیم حسان عبدالله النوری برای شرکت در انتخابات سوریه

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان سوریه از تصمیم حسان عبدالله النوری برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز: "محمد جهاد اللحام" رئیس پارلمان سوریه از ثبت نام "حسان عبدالله النوری" برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه خبر داد.

النوری در سال 1960 میلادی در دمشق متولد شده وی از نمایندگان پارلمان سوریه در دوره نهم و دبیر اتاق تولید و صنعت است

النوری پس از "ماهر عبدالحفیظ الحجار" دومین فردی است که اقدام به نامنویسی در انتخابات سوریه کرده است.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه در تاریخ 13 خرداد برگزار می شود و واجدین شرایط تا 11 اردیبهشت وقت دارند که برای نامزدی در این انتخابات نامنویسی کنند.