کارشناس سیاسی:اتحادیه اروپا برای بقا باید به سوی یکپارچگی سیاسی برود

یکپارچگی سیاسی,آمریکا

بلگراد-ایرنا- استاد دانشگاه و دیپلمات سابق ایتالیایی در میز گردی در بلگراد گفت: اتحادیه اروپا برای بقا باید به سمت تحکیم روابط سیاسی مانند تشکیل فدراسیون حرکت کند و در غیر اینصورت به لحاظ سیاسی تحت قیمومیت آمریکا قرار خواهد گرفت.

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری صربستان( تانیوگ)، پاسکالت بالدوچی در میز گردی تحت عنوان ˈواقعیت ها و انتظارات در صحنه اروپاˈ که از سوی ˈمرکز اروپا برای صلح و دمکراسی دانشگاه برای صلح سازمان مللˈ برگزار شد، این مطلب را بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین مساله امروز اروپا نداشتن سیاستمدار مقتدر دارای رویکردی به آینده است، ابراز امیدواری کرد که اتحاد سیاسی بین کشورهای اروپا در آینده ای نزدیک برقرار شود.

بالدوچی در این باره گفت: وضعیت کنونی در اتحادیه اروپا به گونه ای است که بیشترین تصمیمات در برلین و پاریس اتخاذ می شود و بدون خواسته آنها ایده وحدت سیاسی اروپا بعید است.

وی در جمع اساتید دانشگاهی و دیپلمات های خارجی مقیم بلگراد گفت: مطمئنا اتحادیه اروپا برای اتحاد سیاسی حمایت آمریکا را نخواهد داشت، زیرا که اروپای قدرتمند برای آمریکا یک رقیب سیاسی و اقتصادی سخت در صحنه جهانی خواهد بود که وجود چنین اروپایی در جهت منافع واشنگتن نیست.

بالدوچی افزود: فکر می کنم که اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر در فکر ایجاد یک سیاست مشترک در زمینه هایی باشد که برای شهروندان این اتحادیه بسیار مهم است، از جمله سیاست مشترک خارجی، امنیتی، اجتماعی، مالی و انرژی.

این کارشناس سیاسی در ادامه گفت : اروپا اکنون در سطح بین المللی هیچ سیاست، انگیزه، هویت و سیاستمدار قدرتمند و راسخی ندارد، ولی با داشتن ارزش های دمکراتیک که برای رفاه جهانی و تمامیت بشریت مهم است می تواند به یک عامل بسیار مهم و کارآمد در جهان تبدیل شود.

وی به اهمیت انتخابات پارلمان اروپا در آینده نزدیک اشاره کرد و هشدار داد: احزاب ملی گرا که در تمامی کشورهای اروپا فعالیت دارند می توانند با این تز سیاسی که مفهوم اتحادیه اروپا به پایان رسیده است، تصمیم رای دهندگان را تغییر دهند.

به گفته وی، برای کارآیی بهتر پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا ضروری است که یک شخصیت سیاسی مقتدر با انگیزه، بینش و ایده قوی سیاسی برای رییس جدید کمیسیون اروپا انتخاب شود.

این کارشناس سیاسی در پایان گفت :موضوع اتحاد سیاسی اروپا از طرف اروپاییان حمایت می شود و لی در حال حاضر کسانی که در صدر نهادهای تصمیم گیری اتحادیه اروپا قرار دارند دارای چنین چشم اندازی نیستند.

اروپام**2061**1446
کد N242847