ساختار حزب کردی صلح و دمکراسی در مجلس ترکیه تغییر می کند

حزب

آنکارا- ایرنا - منابع خبری ترکیه روز پنجشنبه فاش ساختند: حزب کردی ˈصلح و دمکراسیˈ که از آن به عنوان شاخه سیاسی ˈ پ.ک.ک ˈ در جامعه رسانه ای ترکیه نام برده می شود ، با تغییرات ساختاری مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ˈصلاح الدین دمیرتاش ˈ رهبر حزب کردی صلح و دمکراسی در مجلس ملی ترکیه گفت: این حزب منحل نخواهد شد، بلکه شاهد تغییرات ساختاری در آن خواهیم بود.

وی افزود: این حزب با ساختاری جدید و سازماندهی مناسب فعالیت خود را ادامه خواهد داد و آیین نامه و حتی نام حزب نیز مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.

دمیرتاش در باره تجدید ساختار حزب ˈدمکراتیک خلقˈ دیگر حزب کردی در مجلس ملی ترکیه اظهار داشت: نام و آرم این حزب نیز می تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد.

برخی از نمایندگان حزب صلح و دمکراسی چندی پیش با جدا شدن از این حزب، حزب دمکراتیک خلق را تشکیل دادند.

کنگره عمومی حزب صلح و دمکراسی بزودی تشکیل خواهد شد و گفته می شود تغییر نام حزب در کنگره عمومی مورد تایید قرار خواهد گرفت.

گفته می شود حزب صلح و دمکراسی به حزب ˈ جوامع دمکراتیکˈ تغییر نام خواهد داد.

حزب صلح و دمکراسی که از هواداران بسیاری در مناطق کردنشین ترکیه برخوردار است دارای 27 نماینده در مجلس ملی این کشور است .

خاورم**2012** 230**1549
کد N242818