ادامه واکنشهای آمریکا به توافق فتح و حماس

آفریقا و خاورمیانه

یک مقام بلند پایه آمریکایی اعلام کرد درصورت تشکیل دولت مشترک میان فتح و حماس واشنگتن در ارائه کمکهای خود به فلسطینیها تجدید نظر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک مقام بلند پایه آمریکایی اعلام کرد: اگر دولت مشترکی میان فتح و حماس تشکیل شود، واشنگتن در زمینه ارائه حمایت از فلسطین بازنگری خواهد کرد.

وی افزود: هر دولت فلسطینی که روی کار باشد به صورت آشکار باید به توقف خشونت ها پایبند بوده و رژیم صهیونیستی را به عنوان یک "کشور یهودی" به رسمیت بشناسد و به مذاکرات صلح خاورمیانه پایبند باشد.

این مسئول آمریکایی در ادامه اظهار داشت: هر دولت جدیدی که در فلسطین تشکیل شود ما بر اساس سیاستهای آن و پایبندی به شرایطی که ذکر شد با وی تعامل می کنیم.

این در حالی است که "جی ساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به اعلام توافقات گسترده میان دو جنبش فتح و حماس اعلام کرد: این توافقها باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی خواهد شد و باید بگویم که حقیقتا این مسئله ما را نا امید می کند.