رسانه های چین: آینده آسیا در خطر است

چین,آسیا

پکن - ایرنا - رسانه های چین روز پنجشنبه همزمان با سفر باراک اوباما رییس جمهور آمریکا به ژاپن نسبت به آینده منطقه آسیا هشدار دادند و تاکید کردند که این منطقه جهان در خطر است.

به گزارش ایرنا، روزنامه ها و خبرگزاری چین امروز در مطالبی هماهنگ، یکی از بزرگترین مخاطرات منطقه آسیا را ˈتندروی های ژاپن در مسایل منطقه ای و تلاش توکیو برای تبدیل شدن به یک قدرت نظامیˈ دانستند.

این رسانه ها، توازن قدرت در آسیا را نامطلوب دانستند و تاکیدکردند خطرهای زیادی این قاره را تهدید می کند که از جمله آنها تندروهای ژاپن است.

چاینا دیلی نوشت: بهتر است آقای اوباما به دنبال کنترل راست های افراطی در ژاپن باشد که در حال به خطر انداختن آینده قاره آسیا هستند.

خبرگزاری شین هوا نیز گزارش داد: فوریت دارد اوباما مقابل ژاپن بایستد درغیر این صورت منافع واشنگتن هم با افزایش تنش ها در این منطقه به خطر خواهد افتاد.

رسانه های چین به بهانه سفر سه روزه اوباما به ژاپن که از روز گذشته آغاز شد، تصریح کردند ˈآسیا اگرچه شکل جدیدی بخود گرفته و قدرت های صنعتی و نوظهور را در خود جای داده است، اما متغیرهای نگران کننده ای هم پیش روی این قاره قرار داردˈ.

ˈتندروی های ژاپن و فقدان اعتماد سیاسی بخصوص در میان کشورهای آسیای شرقی می تواند آینده و توازن قدرت در قاره آسیا را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد. برای نمونه منازعات ارضی در دریای شرقی و جنوبی چین میان چین و فیلیپین، کره جنوبی و ژاپن نشان دهنده نبود اعتماد سیاسی میان طرفین استˈ.

رسانه های چین تاکید کردند ˈاقتصاد کشورهای آسیایی نیز مانند غرب پیشرفته نیست و قدرت آنها برای تغییر شرایط کماکان کافی به نظر نمی رسد. اگرچه قاره آسیا رشد خوبی داشته اما به مراتب کمتر از غرب توسعه یافته است و اگر شرایط اقتصادی مطلوبتری برقرار نشود، آسیایی ها به آسانی موفق به ایجاد توازن دلخواه نخواهند شدˈ.

رسانه های چین پیشنهاد کردند برای برطرف کردن این مشکلات که باعث شکاف در آسیا و خرسندی غرب می شود، راه برای امضای توافقنامه های تجاری و اقتصادی هموار و اختلافات منطقه با گفت وگو و مذاکره حل و فصل شود.

روزنامه چاینا دیلی نوشت: تا زمانی که آسیایی ها خود را سوار یک قایق نپندارند و تن به رایزنی و توافق ندهند موفقیت ها کم خواهد بود.

نشریات چینی همسو شدن برخی از کشورهای آسیایی مانند ژاپن با سیاست های آمریکا را از دیگر مخاطرات برای این قاره دانستند.

این نشریات به واشنگتن و باراک اوباما رییس جمهور این کشور توصیه کردند درصدد کسب منافع کوتاه مدت نباشد و به این بهانه ثبات و صلح در آسیا را در معرض خطر قرار ندهد زیرا این کار برای آمریکا به مثابه شلیک به خود است.

آساق ** 2100 **1611
کد N242761