اوباما:شاهد تغییری فوری درکره شمالی نخواهیم بود/معاهده امنیتی با ژاپن شامل جزایر هم می‌شود

کد N242319