قزاقستان در مرز ایران پایانه های صدور گندم ایجاد می کند

ایران,گندم

دوشنبه ـ ایرنا - دولت قزاقستان تصمیم گرفته است برای بهبود وضعیت صادرات گندم خود، در مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، ترکمنستان و چین پایانه های توزیع گندم احداث کند.

به گزارش ایرنا ˈنوربیک دایر بیکفˈ رییس شرکت مواد غذایی قزاقستان روز پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت: در این پایانه ها، کار انتقال گندم به کشورهایی همچون ایران، ترکمنستان و چین فعالتر می شود و می توانیم میزان گندم بیشتری به این کشور ها صادر کنیم.

وی افزود: همچنین در نظر داریم با افتتاح خط راه آهن قزاقستان، ترکمنستان و ایران که بزودی محقق خواهد شد، میزان گندم بیشتری به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از واردکنندگان اساسی گندم قزاقستان، ارسال کنیم.

بر اساس این گزارش قزاقستان سالانه 10 میلیون تن گندم تولید می کند که شش تا هشت میلیون تن آن به دیگر کشور ها صادر می شود.

اقتصاد قزاقستان تا حد زیادی به بخش کشاورزی متکی است. قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در میان جمهوری های تازه استقلال شوروری سابق دارد .این کشور از لحاظ منابع زیرزمینی هم بسیار غنی است.

آساق**ه.ص**1663**1856
کد N242286