نماینده ادوار مجلس:اقتصاد و فرهنگ را نمی توان از هم جدا تعریف کرد/شاخص های اقتصادی نقطه آسیب کشور

اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی شعار سال 93,مجلس هشتم

یک نماینده ادوار مجلس معتقد است:مدیریت جهادی رمز رسیدن به این اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی است که مقام معظم رهبری برای کشور ترسیم کرده اند.

یوسف نجفی نماینده اسبق مردم مراغه و عجب شیر درمجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص تجربه ای که در سال های قبل نسبت به تحقق شعار سال وجود داشته و موانعی که بر سر راه شعار سال 93 وجود دارد،گفت: شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک شعار استراتژیک مطرح می شوند در مفهوم برنامه ریزی اقتصادی به این معنی است که همه فعالان اقتصادی کشور چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی بدانند که افق ودید نظام جمهوری اسلامی به کجاست.
وی با بیان اینکه متاسفانه نگاه های صرفا شکلی و صوری به شعار سال، آسیب این شعارها است، خاطر نشان کرد:صرفا برگزاری همایش ها نباید برای اجرایی کردن شعار سال مورد توجه قرار بگیرد.این شعارها به عنوان یک هدف آرمانی کوتاه مدت یک ساله تلقی می شوند و فعالان بخش خصوصی و به ویژه مسئولین درتمام برنامه ریزی هایشان حتی برنامه ریزی های بلند مدت شان باید به این موضوع توجه داشته باشند.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم افزود:آسیب شعار سال که تا به امروزهم ما وجود داشته، نگاه شعاری به موضوع است.شاید نامگذاری سال درقالب شعارمطرح می شود ولی هدفش نگاه این شعاری نیست.
وی در تشریح هدف شعارسال گفت: هدف، افق درست و یک دید ونگاه دست یافتنی است که  یک مفهوم عمیق دارد و برخاسته از یک نگاه استراتژیک است که ما ضمن اینکه باید به اقتصاد مخصوصا وضعیت شاخص های کلان اقتصادی که نقطه آسیب کشورمحسوب می شود ،توجه کنیم، می بایست ازفرهنگ هم غفلت نکنیم.
این استاد دانشگاه و نماینده ادوارمجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد و فرهنگ به این معنی است که اینها دو بال ایران شماره یک هستند، هم ایران شماره یک در حوزه اقتصاد و هم ایران شماره یک درحوزه فرهنگ و اینکه ایشان کلمه با عزم ملی را هم آورده اند به این معنی است که تنها با حرکت مسئولین امکان پذیر نیست و مردم هم باید مشارکت کنند یعنی ما هیچ وقت از حاکمیت انتظار این را نداریم که مردم بنشینند ومسئولین حرکت کنند، عزم ملی به این معنی است که مردم ومسئولین باید در این مسیر و در این نگاه و در این هدف و افق با هم وحدت داشته باشند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در خصوص این که درحال حاضر روحیه جهادی در میان مدیران کشور وجود دارد ادامه داد:مدیریت جهادی هم مفهوم علمی وهم اعتقادی و ارزشی است. اگر به مفهوم مدیریت بگوییم به معنی هنر هماهنگی است یعنی مسئولین در قوای سه گانه برای رسیدن به این اقتصاد شماره یک و برای رسیدن به فرهنگ شماره یک باید با هم هماهنگ باشند. نمی شود که با اختلاف به این سمت برسیم، در مفهومی که در این عنوان مدیریت جهادی است به این معنی است که تمام اختلافاتی که منشعب از سلایق سیاسی است باید کنار گذاشته شوند و درمسیر اقتصاد وفرهنگ شماره یک یا درحقیقت برنامه های توسعه کشور باید اختلافات کنار گذاشته شود ضمن اینکه ما باهم رقابت سیاسی داریم حتما باید در این موضوع وحدت نظر داشته باشیم.
وی گفت: مدیریت جهادی در واقع رمز رسیدن به این اهداف بلند مدت و کوتاه مدتی است که مقام معظم رهبری برای کشور ترسیم کرده اند.

29212 

کد N242239