محبیان: اصولگرایان به طرز نگران کننده ای در برابر جبهه پایداری منفعلند

امیرمحبیان در روزنامه شرق نوشت:

تغییرات در رفتار جبهه پایداری نسبت به دولت چند دلیل اساسی و مهم دارد. این جریان درصدد هست با تخریب دولت، اول طرح خودش در جامعه، دوم ایجاد انفعال بین جریان اصولگرایی، سوم ایفای نقش پیشتاز بین نیروهای انقلابی، چهارم کنار زدن دولت و در نهایت طرح خودش به عنوان جایگزین دولت را دنبال کند. به همین جهت نمی‌توان تغییر رویکرد پایداری را ساده‌انگارانه خواند و از کنار آن گذشت.

موفقیت تغییر رویکرد جریان پایداری به سه عامل مهم بستگی دارد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اتفاق این موارد نزدیک است. انفعال جریان اصولگرایی در مقابل رفتار اخیر پایداری‌ها یکی از همین عوامل محسوب می‌شود که در حال حاضر به صورت نیمه منفعل و نگران‌کننده است. همچنین برخورد آگاهانه یا ناآگاهانه دولت نیز در موفقیت موضع‌گیری پایداری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است که در این زمینه نیز جریان دولت نشان داده غیر متمرکز و دارای اشتباه رفتار می‌کند، لذا هرچه زودتر باید دولت در جهت جبران آن برآید.

ریسک‌پذیری و انرژی پایداری‌ها در استمرار مخالفت با دولت سومین عامل مهمی است که در این هفته‌های اخیر، جریان پایداری با حداکثر خطرپذیری پا به این عرصه گذاشته است. بنابراین شرایط خوبی برای این رفتارهای پایداری مهیا شده ولی این شرایط پایدار نیست و به زودی باعث تشکیل جریانی در بطن جامعه علیه این پایداری‌ها می‌شود.

البته موفقیت جبهه پایداری نیز نمی‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند چراکه با توجه به قرابت این جبهه با جریان اصولگرایی، موفقیت آنان باعث می‌شود تا تصویر «عقل ستیزی» از اصولگرایان در جامعه منعکس بشود در حالی که چنین برداشتی از واقعیت اصولگرایی به دور است.

17302

کد N242204