دیدار بشار اسد با علمای دینی از سراسر سوریه

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با جمعی از شخصیت های دینی از سراسر این کشور نقش آنها را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، بشار اسد در دیدار با جمعی از علما و شخصیت های دینی از سراسر سوریه تاکید کرد: پایداری شما سنگ بنای اساسی در پایداری جامعه سوریه است.

وی از مواضع شخصیتهای دینی ملی و شجاعت آنها در مقابله با فشارهایی که علیه آنها برای صرف نظر کردن از کلام حق وجود داشت قدردانی کرد.