رییس جدید مجلس نمایندگان صربستان انتخاب شد

مجلس نمایندگان,صربستان

بلگراد- ˈمایا گویکوویچˈ از حزب پیشرو با 194رای موافق در مقابل 14رای مخالف و 9 رای ممتنع به عنوان رییس جدید مجلس نمایندگان صربستان انتخاب شد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان احزاب پیشرو، اتحادیه مجارهای ووی وودینا، صربستان نوین، حزب سوسیال دمکرات، جنبش احیای صربستان، حزب دمکرات مسیحی، حزب اقدام دمکراتیک سنجاک و حزب سوسیالیت به گویکوویچ رای موافق دادند.

در هنگام رای دادن برای انتخاباب رییس جدید مجلس 29 نماینده از 250 نماینده در مجلس صربستان حضور نداشتند.

گویکوویچ پس از رای گیری در مجلس، سمت رییس جدید این نهاد را از ˈمیلان کوراچˈ به عهده گرفت.

کوراچ از حزب بازنشستگان سالمندترین نماینده در ساختار جدید مجلس صربستان است که در اولین نشست پارلمان در روز چهارشنبه 27 فروردین ریاست سنی این نهاد اجرایی را بر عهده داشت.

مجلس صربستان در ساختار جدید6 معاون دارد که با رای نمایندگان انتخاب می شوند.

بر اساس گزارش های دریافتی، معاونین رییس مجلس صربستان را در ساختارجدید نمایندگانی از حزب پیشرو، حزب دمکرات، حزب دمکرات جدید، حزب سوسیال دمکراتیک و حزب بازنشستگان تشکیل می دهند.

گویکوویچ پس از انتخاب به عنوان رییس جدید مجلس صربستان با اشاره به اینکه به توسعه دمکراسی در پارلمان ادامه می دهد، گفت که تمامی نمایندگان از حقوق و وظایف برابر در مجلس برخوردارند.

وی همچنین با بیان اینکه کار این نهاد بزرگ اجرایی در صربستان در چارچوب قانون اساسی و قوانین پارلمانی خواهد بود گفت که با تمامی نیرو و تجربه خود و همکاری تمامی نمایندگان برای کار مفید مجلس که در جهت منافع تمامی شهروندان کشور باشد، تلاش می کند.

رییس جدید مجلس صربستان متولد سال 1963میلادی، وکیل، حقوق دان، مقام ارشد در شهرداری نوووی ساد از سال 2004 تا 2008، نماینده مجلس در یوگسلاوی سابق، وزیر مشاور، رهبر حزب مردمی از سال های 2009 تا 2012 که این حزب در اواخر سال 2012 در حزب پیشرو ائتلاف کرد.

مایا گویکوویچ از برقراری نظام چند حزبی در صربستان از سال 1991 تا کنون سومین زن است که به عنوان رییس مجلس صربستان انتخاب شده است.

در انتخابات زودهنگام پارلمانی در 16 ماه مارس امسال حزب پیشرو با 158 کرسی، سوسیالیست ها با 44 کرسی، دمکرات با 19 کرسی و دمکرات جدید با 18 کرسی هر کدام در ائتلاف با چندین حزب موفق شدند که در ساختار جدید پارلمان صربستان راه پیدا کنند.

3 حزب از اقلیت های قومی که به طور مستقل در انتخابات شرکت کرده بودند مجموعا با 11 کرسی در ساختار جدید مجلس شرکت دارند.

اروپام**2061**1856
کد N241887