وزیر اقتصاد اسپانیا :

کشورش با نرخ بیکاری 27درصدی روبرو است

اسپانیا,بحران اقتصادی

مادرید- ایرنا- ˈلوییس د گیندوسˈ وزیر اقتصاد اسپانیا گفت کشورش با نرخ بیکاری 27درصدی روبرو بوده ،اما وضعیت اقتصادی آن درحال بهبود است.

به گزارش خبرگزاری ˈافهˈ، ˈگیندوس ˈروز چهارشنبه افزود: اسپانیا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اقتصادی جهانی ، یک رشد پایدار اقتصادی توام با ایجاد اشتغال خواهد داشت که در طول دو سال آتی محقق می شود.

این مقام اسپانیا خاطرنشان کرد اقتصادکشورش در دو سال آینده 5/1 درصد رشد می یابد.

وزیر اقتصاد افزود :دولت اسپانیا با ارایه پیش بینی های واقع بینانه اقتصادی باعث کسب اعتماد بازار سرمایه در این کشور شد.

اروپام **1234**5981
کد N241879