نیویورک تایمز:عدالت باگذشت یک دهه نسبت به عاملان جنایت ابوغریب اجرا نشد

ده سال بعد,تحلیل

تهران-ایرنا- نیویورک تایمز نوشت: 10 سال از فاجعه زندان ˈابوغریبˈ بغداد سپری می شود و داغ این رسوایی نیز بر پیشانی دولت آمریکا باقی مانده است اما هنوز عدالت درقبال عاملان این جنایت و احقاق حق قربانیان آن اجرا نشده است.

این روزنامه آمریکایی در سرمقاله ای می نویسد:ابوغریب از بیم آن که به دست شورشیان سنی مذهب نیفتد, اخیرا تعطیل شد و تمامی 2400 زندانی آن به سایر بازداشتگاه ها منتقل شدند.این زندان از سال 2006 تحت کنترل دولت عراق است.

خاطره تلخی که بر پیشانی این زندان بدنام مهر خورده است, جنایات وحشتناک ماموران , افسران اطلاعاتی و پیمانکاران خصوصی آمریکایی زندان در حق زندانیان است که 10 سال پیش در همین ماه اتفاق افتاد.

پس از گذشت سال ها, قرار شده که دادگاه استیناف ˈحوزه چهارم قضاییˈ امریکا حکم خود را درباره عاملان این جنایت و روشن شدن تکلیف قربانیان آن صادر کند.

سال ها قبل ˈ مرکر رسیدگی به حقوق قانون اساسیˈ آمریکا دادخواستی را علیه یک شرکت پیمانکار خصوصی در دفاع از چهار شهروند عراقی که عنوان کرده بودند قربانی شکنجه ماموران این شرکت پیمانکار بوده اند، تسلیم مراجع قضایی کرد.

قربانیان در این دادخواست اظهار داشتند که در ابوغریب تحت شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار گرفته و وادار به برهنگی و سایر رفتارهای توهین به شأن وکرامت انسانی خود شده اند.اما این دادخواست به بهانه اشکال حقوقی در متن دادخواست, مورد بی اعتنایی قرار گرفت و بایگانی شد.

اینک ˈحوزه چهارم ˈ قضایی امریکا تصمیم دارد پرونده را بار دیگر در دست دادرسی قرار دهد.

اگر دادگاه حکم قبلی صادره را باطل نشمارد , این بی عدالتی نیز در حق سایر قربانیان که مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایاتشان ندارند، روا داشته می شود و یک بدعت در بی اعتنایی به کار دادرسی به مظالم ماموران آمریکایی در کشورهای خارجی خواهد بود.

10 سال قبل, نخستین بار شبکه CBS فاش کرد که سربازان امریکایی زندانیان را در زندان ابوغریب مورد بدرفتاری، تحقیر و اهانت جنسی قرار می دهند.

رسوایی این جنایت در حقیقت دارای دو بعد بود: نخست شکنجه زندانیان به دست ماموران امریکایی و دیگری رسوایی دولت امریکا در عدم اجرای عدالت در مورد عاملان جنایت و احقاق حق قربانیان.

وزارت داگستری در دولت های ˈبوشˈ و ˈاوباماˈ تمایل چندانی برای رسیدگی به پرونده نداشته و ندارند. فقط چند سرباز به جرم مشارکت دراین کابوس وحشتناک به محکومیت های سبک محکوم شدند. این دو سرباز عبارت بودند از ˈلیندی انگلندˈ و ˈچارلز گرینرˈ که عکس گرفته شده از لبخند مضحک تمسخر آمیزشان مقابل زندانیان برهنه, عمق فاجعه را به تصویر می کشد.

هیچیک از مسوولان رده بالای دخیل در این جنایت مجازات نشدند و هیچ غرامتی هم به قربانیان پرداخت نشد.

ˈبوشˈ, ابوغریب را یک نمایش وحشتناک و بی اهمیت دانست اما بدیهی است که همه این جنایات از پیش سازماندهی شده بود و به طور مرتب انجام می گرفت.

واضح است که مقام های دولت بوش مشوق این نوع فرهنگ رفتاری با زندانیان بوده اند.

شرکت پیمانکاری که از سوی دولت، مامور بازجویی از زندانیان ابوغریب شده بود ،ابداˈ تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت و این در حالی بود که ارتش (نیروی زمینی امریکا) در سال 2004 گزارش هایی در دست داشت که بر همه نوع بدرفتاری ماموران این شرکت با زندانیان ابوغریب صحه گذارده بود.

مترجمام**1591**5981
کد N241785