ديدار سركنسول ايران در دبي و امارات شمالي با حاكم عجمان

سیاست خارجی

سركنسول جديد جمهوري اسلامي ايران در دبي و امارات شمالي، با شيخ ‌حميد بن‌ راشد النعيمي عضو شوراي عالي حكام امارات و حاكم عجمان ديدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا بهرامي سركنسول جديد جمهوري اسلامي ايران در دبي و امارات شمالي، با شيخ ‌حميد بن‌ راشد النعيمي عضو شوراي عالي حكام امارات و حاكم عجمان ديدار و گفتگو کرد.

در اين ديدار حاكم عجمان با آرزوي موفقيت براي سركنسول جديد جمهوري اسلامي ايران در انجام ماموريت‌هاي محوله پيشينه روابط تاريخي و مستحكم دو كشور را يادآور و با اشاره به سفرهاي متقابل هيات‌هاي بلندپايه ايراني و اماراتي به پايتخت‌هاي دو كشور طي هفته‌هاي اخير و همچنين توافقات امضاء شده ميان آنها، خواستار گسترش بيش از پيش روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و امارات عربي متحده شد.

عليرضا بهرامي متقابلا با ابلاغ سلام‌هاي گرم مقامات جمهوري اسلامي ايران به حاكم عجمان، بر اراده جدي دولت يازدهم براي بسط روابط با همسايگان عرب منطقه خليج فارس تاكيد و در همين رابطه گزارشي از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه ديپلماسي ايران براي تقويت روابط و  همكاري‌ها با كشورهاي منطقه ارائه کرد كه مورد استقبال حاكم عجمان قرار گرفت.

وي همچنين با اشاره به حضور و فعاليت صدها هزار شهروند ايراني در امارات عربي متحده و ازجمله امارت عجمان، خواستار تداوم حمايت شيخ‌‌حميد بن‌راشد النعيمي حاكم عجمان از انجام همكاري‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل شد.