برخی مدیران می گویند، اول خودم؛ دوم خودم؛ سوم هم خودم،به خانواده و ملت هم کاری ندارند

اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی شعار سال 93,مجلس هشتم

یک نماینده پیشین مجلس معتقد است :بحث جهادی، افکار و رفتار وعمل جهادی به این بستگی دارد که وقتی بحث اختلاس به میان بیاید مسئولان قاطعانه بتوانند برخورد کنند.

غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر و هریس در مجلس هشتم درگفت وگو با خبرآنلاین درخصوص طراحی شعارسال و این که چه موانعی برای تحقق آن بر اساس تجارب سال های گذشته وجود دارد، گفت: موانع بر سر راه این شعار بسیار زیاد است و یکی دو تا مانع نیست.

این استاد دانشگاه با تاکید براین که درمورد اقتصاد تا دست رانت خواران قطع نشود هیچ فایده ای ندارد افزود: اگرهرکس ازآحاد مردم و یا مسئولین فقط به جیب خود فکر بکند نه موضوع اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود و نه اقتصاد فعلی ما که بیماراست، درمان خواهد شد.
این نماینده مجلس هشتم با اشاره به این که سال های قبل بحث اختلاس ها و بابک زنجانی ها و سه هزار میلیاردها اتفاق افتاد، تصریح کرد:اگرهرکدام از این موارد را در نظر بگیریم هر یک از آن ها می توانند جزو موانع بزرگ در راه رسیدن به اقتصادی که مدنظر رهبری است،شوند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با بیان اینکه مشکلات اقصادی در کشورباید به نحو احسن کالبد شکافی شود،افزود: یکی ازموانع توسعه اقتصادی همین مشکلات اقتصادی کشور است و تا زمانی که این مسائل آسیب شناسی نشود ومورد پیگیری جدی و دقیق قرار نگیرد، مشکل حل نمی شود.
نماینده مردم هریس واهردرمجلس هشتم شورای اسلامی با تاکید براین که عامل دیگری که موجب ایجاد مانع برسرراه تحقق اقتصاد مقاومتی می شود نگاه های خرد است، ادامه داد: اقتصاد امروز دیگر اقتصاد یک موضوع منطقه ای نیست وبعد جهانی پیدا کرده است و کشورها به یکدیگر نیاز دارند.

 


وی در پاسخ به این که آیا روحیه جهادی در مدیران ما وجود دارد که مقام معظم رهبری بخشی از شعار سال را به مدیریت جهادی اختصاص داده اند و آیا این نوعی تاکید بر نبودن این روحیه نیست،افزود: بحث جهادی، افکار و رفتار وعمل جهادی به این بستگی دارد که وقتی بحث اختلاس به میان بیاید بتوانند برخورد کنند و در این صورت افکار ونظرجهادی معنا پیدا نمی کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم تاکید کرد: همه مسئولین اول باید بگویند که من برای کشورم، خانواده ام و خودم فکر می کنم نه اینکه مثل برخی آقایان بگویند که اول خودم، بعدا خودم و بعدا هم خودم و حتی خانواده هم بعضی اوقات جدی گرفته نمی شود.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم شورای اسلامی با تاکید بر این که اگر ما در راستای منافع ملی و کشوری فکر کنیم، فکر جهادی هم محقق خواهد شد، گفت: ولی وقتی ما فقط برای خودمان و جیب خودمان، خانواده و گروه و حزب خودمان فکر کنیم روحیه جهادی محقق نمی شود.
وی ادامه داد: در بحث اقتصاد نیز اگر معیشت و اشتغال مردم را مدنظر قراردهیم بحث جهادی هم مطرح می شود ولی وقتی که ملت از یاد برود و فقط به خودمان و پست مان فکر کنیم تحقق مسئله جهادی بسیار سخت است.

مسعودی تاکید کرد: باید روحیه جهادی و مدیریت جهادی از بالا و راس هرم هر مدیریتی و سازمانی شروع شود نه پایین و درنتیجه مردم ومسئولان رده بالا هم مسئول خواهند شد و هم انگیزه پیدا خواهند کرد که این کار را انجام دهند.
/27212

 

کد N241586