نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رییس جمهوری آغاز شد

پارلمان,انتخاب رییس جمهوری

بیروت – ایرنا – نشست پارلمان لبنان به ریاست « نبیه بری» ظهر روز چهارشنبه به وقت محلی بعداز به حد نصاب رسیدن و حضور 124 نماینده آغاز شد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس لبنان در این جلسه قرار است از بین نامزدها یک تن را به عنوان رییس جمهوری جدید انتخاب کنند اما با آرایش سیاسی و پازل آرای نمایندگان و تعداد رای مورد نیاز بعید دانسته اند که در جلسه اول رییس جمهوری جدید انتخاب شود.

« سعد حریری » رییس حزب جریان المستقبل در این جلسه شرکت نکرد و از غایبان بزرگ بود.

شمار نمایندگان حاضر در صحن مجلس لبنان از 86 تن فراتر رفت و براین اساس جلسه پارلمان رسمیت یافت.

در این جلسه 124 نماینده حاضر شدند.

نبیه بری گفت که اعلام اسامی نامزدها در صحن علنی ممنوع است.

مجلس لبنان 128 نماینده دارد که براساس قانون در جلسه اول انتخاب رییس جمهوری دست کم باید 86 تن شرکت می کردند.

در جلسات بعدی حضور نصف به علاوه یک ( 65 نماینده) کافی است.

براساس این گزارش در حالی که اغلب نماینده های عضو گروه 14 مارس حدود 50 تن از نامزدی « سمیر جعجع» رییس حزب نیروهای لبنانی حمایت کرده اند ، فراکسیون « دیدار دموکراتیک» به ریاست « ولید جنبلاط» « هنری حلو» یک نماینده پارلمان را به عنوان نامزد خود معرفی و اعلام کرده است که به او رای می دهد.

در همین حال گفته شده است که گروه 8 مارس به رهبری حزب الله قرار است برگه های سفید را در داخل گلدان ها بیاندازند

خاورم ** 1324
کد N241213