اجرای طرح مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان آغاز شد

اقتصادی

تهران - ایرنا - مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی از آغاز طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان هرمزگان از فروردین ماه سال جاری خبر داد.

Procedure or function News_GetRelatedSmart has too many arguments specified.
کد N241133