«گواهی فوت»، «جواز دفن» و «تعیین علت» فوت چیست؟

پزشكي قانوني

با تعریف «گواهی فوت»، «جواز دفن» و «تعیین علت فوت» آشنا شوید.

با تعریف «گواهی فوت»، «جواز دفن» و «تعیین علت فوت» آشنا شوید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرم و برگه‌ای که تعیین‌کننده فوت قطعی یک فرد باشد، گواهی فوت نام دارد. این برگه می‌تواند توسط تمام کادر درمانی و پزشکی از جمله ماما، پزشکان عمومی، پزشکان معالج و پزشکان قانونی تکمیل شود. این برگه تنها دال بر فوت متوفی است و به هیچ عنوان مجوزی برای دفن نامبرده محسوب نمی‌شود.

فرمی که به موجب آن اجازه دفن فرد فوت شده صادر می‌شود و دفن متوقف شکل قانونی به خود می‌گیرد، جواز دفن نامیده می‌شود که با صدور این جواز، دفن بلامانع است.

تعیین عامل پاتولوژیک اصلی که منجر به فوت یک فرد شده و می توان آن را به صورت سلسله علل منتهی شونده به فوت فرد (الف، ب، ج و د) بیان کرد، تعیین علت فوت عنوان می‌شود.

الف علت و غایت نهایی منجر شونده به مرگ و د عامل اولیه شروع سلسله علل فوق است.

انتهای پیام

کد N240518