حقیقت‌پور در گفت‌وگو با ایلنا:

اگر لازم باشد از بند 350 دیدار می‌کنیم

مجلس

زندانیان از طریق رابطی که از بند 350 ترخیص شده و جزء منافقین هم بوده به احمد شهید پیام می‌فرستادند/ من به خود آقای اسماعیلی هم گفته‌ام که در انجام وظایف خود برای حفظ امنیت زندان‌ها کوتاهی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر ضرورتی تشخیص داده شود از بند۳۵۰ بازدید خواهیم کرد چنانچه قبلا نیز این کار را کرده‌ایم.

منصور حقیقت‌پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون امنیت برنامه‌ای برای بازدید از بند ۳۵۰زندان اوین در دستور کار دارند یا خیر؟ اظهارداشت: ما به اقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته‌ایم که اگر ضرورتی تشخیص داده شود از این بند بازدید خواهیم کرد چنانچه قبلا نیز این کار را کرده‌ایم.

عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین گفت: کمیسیون در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها را در دستور کار خود ندارد.

وی در سخنانی دیگری اذعان داشت: گزارشهایی که به ما رسیده حاکی ازا ین است که درواقع در یک بازرسی نیم بند تعدادی تبلت و گوشی از زندانیهای سیاسی کشف شده است.

حقیقت‌پور در ادامه با اشاره به زیر سوال رفتن رئیس سازمان زندان‌ها در اداره زندانها  به دنبال ارائه چنین گزارشی از بند 350 اوین افزود: من به خود آقای اسماعیلی هم گفته‌ام که در انجام وظایف خود برای حفظ امنیت زندان‌ها کوتاهی کرده است و من اگر کاره‌ای بودم، وی  باید تنبیه می شد.

وی در رابطه با این سوال که تبلت و موبایل چگونه وارد بند شده است،گفت: چگونگی ورود این وسایل به بند هنوز مشخص نیست و باید بررسی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی‌کنید گزارش  کشف تعدادی گوشی موبایل و تبلت از بند ۳۵۰ نوعی سیاه نمایی برای توجیه غائله اخیر و برخورد با زندانیان باشد، توضیح داد: زندانیان با احمد شهید در داخل زندان صحبت می‌کردند و معلوم بوده که این زندانیان از ابتدا یک ارتباطی با خارج دارند و شاید هم علت اصلی بازرسی همین بوده که این وسایل را کشف کنند.

حقیقت‌پور در ادامه این مطلب افزود: زندانیان از طریق رابطی که از بند 350 ترخیص شده  و جزء منافقین هم بوده  به احمد شهید پیام می‌فرستادند.

نماینده اردبیل، ثمین و نمین همچنین تاکید کرد: زندانیان سیاسی لااقل درغائله بند 350 اوین با منافقین هم دست بوده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: اتفاقا رابطی که پیام را از زندان گرفته و با احمد شهید تماس داشته شناسایی و مشخص شده که این فرد مربوط به گروه منافقین است و کسی هم که پیام را به این رابط می‌داده از اعضای فتنه است.

وی در خصوص اینکه این فرد کیست و آیا دستگیر شده یا خیر هیچ توضیح دیگری نداد.

کد N240484