با تصویب نمایندگان مجلس:

عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی مشمول مجازات شد

مجلس,هیات بازرسی

بر اساس این مصوبه تبصره عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی واحراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر درتبصره یک ماده ۸ قانون می‌باشد.

با تصیمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ تبصره عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر درتبصره یک ماده ۸ قانون شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۸ طرح تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با ۱۳۳ رای موافق، ۸رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بر اساس این مصوبه تبصره عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی واحراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر درتبصره یک ماده ۸ قانون می‌باشد.

کد N240415