مشاور سابق خاتمی:اصولگرایان نمی توانند هم کت بپوشند، هم زیرشلواری

اصولگرایان

مشاورخاتمی در دولت اصلاحات به روزنامه شرق گفت:اصولگرایان نه از استعداد و نه از امکانِ قرارگرفتن در یک قاب و قالب حزبی برخوردارند. طبیعت و ماهیت و هویت هیاتی و محفلی اصولگرایان به آنان مجال سامان‌یافتن در نظم و نظام حزبی به معنای دقیق کلمه را نمی‌دهددر میان اصولگرایان، «زعیم» بسیار و «پیرو»  اندک است، «جمع» بسیار و «جمعیت» اندک است، گسست بسیار و پیوست اندک است.  اصولگرایان از زمان‌های بسیار دور همواره عزم آن کرده‌اند که تا بر ابدان و  اذهان متفرق خود سامان و سازمانی دهند و در قاب یک تشکیلات حزبی کنار هم  بنشینند، اما در آخر آنچه برای آنان باقی مانده همین «عزم»کردن‌های مکرر و  مستمر بوده است. فعالیت حزبی فرهنگ خاص خود را می‌طلبد و این فرهنگ در میان  اصولگرایان نشت و رسوب نکرده است.
     
       
     

     
       
     

     از این‌رو، معتقدم روح سنتی اصولگرایان  امکان دمیده‌شدن به کالبدی مدرن (حزب) ندارد و هر گونه تلاشی در این زمینه  بدون فراهم‌آوردن مقدمات و ملزومات نظری، معرفتی و فرهنگی آن جز صفرا  نخواهد فزود. به بیان عامیانه‌تر، اصولگرایان نمی‌توانند هم کُت بر تن  داشته باشند و هم زیرشلواری. باید تکلیف خود و دیگران را مشخص کنند: یا کُت  مدرن را از تن به‌در آرند یا زیرشلواری سنت را یا حداقل تلاش کنند که این  سبک اختلاطی را به یک مُد فکری و مرامی تبدیل کنند.
     
       
     

     
        [span]
           [span]17302
           

       
     
 
کد N239941