کری: امروز، تصمیم گیری از دوران جنگ سرد هم سخت تر است

جنگ سرد

تهران-ایرنا- وزیر خارجه آمریکا می گوید که شرایط از زمان جنگ سرد تغییر کرده و اتخاذ تصمیم ها اکنون سخت تر شده است.

به گزارش خبرگزاری اینترفکس، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر این موضوع افزود: در دهه های 50 و 60 قرن گذشته، تصمیم گیری آسانتر بود.

کری تصریح کرد: در آن دوران قادر بودیم تصمیمات غیر مطمئن تری اتخاذ کنیم اما با این وجود پیروز می شدیم زیرا قدرت هژمونی نظامی و اقتصادی محکم تری داشتیم.

وزیر خارجه آمریکا توضیح داد: گزینه ها محدود و مشخص تر بود مانند کمونیسم و دموکراسی، غرب و شرق و دیوار آهنین اما به شکل کنونی پیچیده نبود.

شبس**9241**1552
کد N239927