در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

روسای دانشگاه های گیلان، ارومیه، اهواز و مشهد انتخاب شدند

دانشگاه,رییس جمهوری

تهران - ایرنا - روسای دانشگاه های گیلان، ارومیه، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و علوم پزشکی مشهد در جلسه سه شنبه شب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبر شامگاه سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، در این نشست که به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، با رای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ˈاحمد رضیˈ به عنوان رییس دانشگاه گیلان، دکتر ˈرحیم حب نقیˈ به عنوان رییس دانشگاه ارومیه، دکتر ˈاسماعیل ایدنیˈ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکتر ˈمصطفی محرابی بهار ˈبه عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، اعضای شورا در نشست امشب در باره مسایل مرتبط با حوزه فرهنگ کشور نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه مباحث جلسه گذشته، پیشنهادات و نظرات خود را در باره نامگذاری سال 93 با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» ارائه کردند.

شبس (1) 1346 **1551
کد N239855