قول زنگنه به مجلس؛

ایران در سال جاری 4.7 میلیون بشکه نفت تولید می کند

مجلس

زنگنه اعلام کرد وزارت نفت از تمام ظرفیت خود برای افزایش تولید نفت استفاده می کند که در صورت کاهش تحریم ها درآمد نفتی نیز افزایش قابل توجهی یابد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حضور زنگنه وزیر نفت در کمیسیون برنامه و بودجه از قول وی برای تحقق درآمدهای نفتی بودجه 93 خبر داد و گفت: وزیر نفت اعلام کرد که وزارت نفت با رویکرد افزایش تولید نفت درآمدهای نفتی را در سال 93 محقق خواهد کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی افزود: زنگنه اعلام کرد وزارت نفت از تمام ظرفیت خود برای افزایش تولید نفت استفاده می کند که در صورت کاهش تحریم ها درآمد نفتی نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت.

وی تصریح کرد: زنگنه معتقد بود که وزارت نفت قادر به تولید 4.7 میلیون بشکه نفت در سال 93 خواهد بود.