برگزاری شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس

نهاوندیان,جلسه

تهران-ایرنا- جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس عصر روز سه شنبه با حضور رئیس این مرکز و رئیس دفتر رئیس جمهور و دیگر اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلسه شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس با حضور کاظم جلالی رئیس این مرکز و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و دیگر اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

در این جلسه همچنین جواد جهانگیرزاده قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس، ابراهیم متقی، دکتر علیرضا رهایی، حسن سبحانی، علی محمد احمدی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد اسماعیل نیا، جعفر قادری، محمدرضا خانمحمدی، ایروان مسعودی اصل، محمد قاسمی، جلال دهقانی فیروزآبادی از اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند.

در این جلسه راهبردهای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شبس**9241**1552
کد N239838