خشم سیاستمداران ترکیه از اظهارات رضا ضراب

ایرنا نوشت:

کمال قلیچداراوغلو ˈ و ˈ دولت باغچه لی ˈ رهبران احزاب مخالف جمهوری خواه خلق و حرکت ملی در مجلس ملی ترکیه ، از سخنان ˈ رضا ضراب ˈ تاجر ایرانی الاصل تبعه این کشور در یک برنامه تلویزیونی انتقاد کردند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، رهبران این دو حزب در سخنان امروز خود در جمع نمایندگان دو حزب با اشاره به سخنان ضراب مبنی بر اینکه تلاش های وی موجب کاهش کسری بودجه ترکیه شده است، عنوان کردند که دولت آنکارا بهتر بود وی را به عنوان وزیر اقتصاد این کشور منصوب می کرد.

باغچه لی از ضراب به عنوان عامل فساد مالی و رشوه نام برد و گفت : حضور چنین فردی در تلویزیون شرم آور است. او گفت: دولت آنکارا می بایست وی را به عنوان وزیر اقتصاد و یا رییس خزانه داری و یا رییس بانک مرکزی منصوب می کرد.  قلیچداراوغلو نیز با تمسخر گفت: دولت آنکارا بهتر بود که مجسمه ضراب را در مقابل مجلس ترکیه نصب می کرد.  وی افزود : کاهش کسری بودجه نام جدید رشوه خواری است.

براساس این گزارش ، مصاحبه شبکه تلویزیونی هوادار دولت ˈاردوغان ˈ با ˈرضا ضرابˈ تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه متهم به ارتشا موجب پیش از این نیز مورد انتقاد تند رسانه ها و محافل خبری این کشور قرار گرفته بود.

مصاحبه تلویزیون خصوصی ˈآ خبرˈ که به عنوان حامی دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور شناخته می شود با رضا صراف تاجر ایرانی الاصل تبعه ترکیه که پس از پذیرفته شدن به شهروندی ترکیه رضا ضراب نام گرفته است انتقادهای تندی را در پی داشت.

وی که در این مصاحبه در کنار پرچم ترکیه سخن می گفت، با بیان این که تلاشهای وی موجب کاهش کسری بودجه جاری شده است از آن به عنوان خدمتی به دولت ترکیه یاد کرد.

مخالفان دولت ترکیه می گویند تلاشهایی که برای بی گناه نشان دادن عاملان ارتشا و فساد مالی در دستگاههای دولتی از سوی دولت اردوغان می شود در واقع بی حرمتی به مردم ،قانون و دستگاههای قضایی و حقوقی است.

احزاب سیاسی مخالف دولت ترکیه خواهان محاکمه شماری از وزرای سابق و فرزندان آنان، رضا ضراب و دهها تن از نزدیکان اردوغان به اتهام فساد مالی در دادگاههای بی طرف هستند.

5252

کد N239812