قربانی در گفت و گو با ایلنا:

برای جذب ناظرین حوزه دامپزشکی به حجتی 2 ماه فرصت داده شد

مجلس

نظر وزارت بهداشت این بود که بودجه 93 وزارت بهداشت باید بر اساس قانون و در جای خود تقسیم شود.

سخنگوی كمیسیون بهداشت گفت: نظر وزارت بهداشت این بود که بودجه 93 وزارت بهداشت باید بر اساس قانون و در جای خود تقسیم شود.

محمد حسین قربانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: برنامه امروز کمسیون گزارش سازمان غذا و دارو و سوال از سه وزیر بهداشت و درمان، کار و جهاد کشاورزی بود که به علت تداخل برنامه ها و سفر وزرا سؤال از وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: آقای حجتی با حضور در جلسه کمسیون به سوالات ایرانپور در خصوص جذب ناظرین حوزه دامپزشکی کشور پاسخ داد و علیرغم این که سؤال ملّی بود و نماینده قانع نشد وقت داده شد که وزیر این مشکل را رفع کند و اگر طی دو ماه این مسئله صورت نگرفت، سؤال به صحن علنی خواهد رفت.

قربانی افزود: در خصوص گزارش عملکرد وزارت بهداشت با حضور معاونین وزارت و سازمان غذا و دارو بحث شد. نظر وزارت بهداشت این بود که بودجه 93 وزارت بهداشت باید بر اساس قانون و در جای خود تقسیم شود.

کد N239697