در جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی صورت گرفت؛

توضیحات جنتی سوال‌کنندگان را قانع کرد

مجلس

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال‌کنندگان از توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه امروز عصر کمیسیون فرهنگی قانع شدند.

قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر به عنوان یکی از سوال‌کنندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه امروز عصر کمیسیون فرهنگی گفت: یکی از سوال های من درباره اظهارنظرهای منسوبین و وابستگان امام(ره) بود که موضع وزیر ارشاد باید درباره این اظهارنظرها شفاف باشد و مسئولان فرهنگی علاوه بر فعالیت های ایجابی باید فعالیت های دفاعی در برابر ارزش های انقلاب اسلامی داشته باشند.

وی افزود: یکی از مسائل مطرح شده دیگر تعطیل شدن جشنواره افق نو بود و چرایی تعطیلی این جشنواره را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسیدند و مقرر شد، جلسه مشترکی میان مدیران برگزارکننده این جشنواره و وزیر ارشاد برگزار شود و نظر ما مشروط به برگزاری این جلسه شد.

جعفری با اشاره به اینکه سوال علیزاده نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی دیگر از مباحث مطرح شده در کمیسیون فرهنگی بود، گفت: خانم تقی زاده سوالاتی را درباره نشر چشمه و یارانه مطبوعات پرسیدند که از توضیحات وزیر تا حدی قانع شدند و برای بعضی دیگر از توضیحات مستنداتی را خواستار شدند.