معزی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی دولت شد

محمد نهاوندیان

با حکم رئیس دفتر رئیس جمهور علیرضا معزی دبیر شورای عالی ازلاع رسانی دولت شد.

به گزارش خبرآنلاین محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور روز سه شنبه طی حکمی علیرضا معزی را به ریاست دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی  دولت منصوب کرد.

همچنین نهاوندیان طی حکمی جداگانه پرویز اسماعیلی را به معاونت اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

2929

 

 

کد N239265