ساختار جمعیتی ترکیه در حال تغییر

ساختار جمعیت,کودکان

آنکارا – ایرنا - جمعیت کودکان ترکیه منتهی به پایان سال گذشته میلادی 22 میلیون و 761 هزار و 702 نفر اعلام شد که 7/29 درصد جمعیت 76 میلیون و 667 هزار و 864 نفری این کشور را تشکیل می دهد که نشان از تغییر ساختار جمعیتی در این کشور است.

موسسه آمار دولتی ترکیه روز سه شنبه با انتشار آماری اعلام کرد که طبق تعریف سازمان ملل متحد که افراد بین صفر تا 17 سال را در گروه کودکان نشان می دهد، رشد جمعیت کودکان در این کشور روبه کاهش است.

در سال 1935 میلادی 45 درصد جمعیت این کشور را کودکان تشکیل می دادند که در سال گذشته این نسبت به 7/29 درصد رسید.

آمار منتشر شده نشان می دهد که 3/27 درصد جمعیت کودکان ترکیه را جمعیت در گروه سنی صفر تا چهار سال، 6/27 درصد را جمعیت در گروه سنی 9 – 5 سال، 28 درصد را جمعیت بین سنین 14 – 10 سال و 2/17 درصد را گروه سنی بین 17- 15 سال تشکیل می دهند.

بررسیهای موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد فرایند روبه کاهش نسبت جمعیت کودکان در کل جمعیت ترکیه ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش ، شهرنشینی، افزایش سطح فرهنگ و آموزش زنان، افزایش نسبت اشتراک بانوان در نیروی کار به عنوان مهمترین عوامل کاهش زاد و ولد در بانوان عنوان شده و تاکید شده است در دوره پیش رو ساختار جمعیتی در ترکیه تغییر خواهد یافت.

پیش بینی های موسسه آمار دولتی ترکیه حاکی از آن است که در سال 2023 میلادی نسبت کودکان در جمعیت ترکیه به 7/25 درصد، در سال 2050 به 1/19 درصد و در سال 2075 میلادی به 6/17 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

مقایسه ترکیه به عنوان یک کشور در فرایند عضویت در اتحادیه اروپا با کشورهای اروپایی حاکی است که این کشور در بین 27 کشور دارای بیشترین نسبت کودک در ساختار جمعیتی خود است. در اتحادیه اروپا کمترین نسبت کودک در جمعیت را آلمان با 16 درصد در اختیار دارد.

نسبت کودکان در جمعیت فرانسه 2/22 درصد، در انگلیس 2/21 درصد، سوئد 2/20 درصد و یونان 6/17 درصد است.

ترکیه در راستای هماهنگ سازی قوانین و مقررات خود با اتحادیه اروپا، استانداردهای یوراستات موسسه آمار اروپا را لحاظ می کند.

جمعیت ترکیه در پایان سال 2012 میلادی 75 میلیون و 627 هزار نفر اعلام شده بود که در پایان سال گذشته به 76 میلیون و 667 هزار و 864 نفر افزایش یافت.

نرخ رشد جمعیت در ترکیه در سال گذشته 37/1 درصد بود. در سال 2012 میلادی این رقم 2/1 درصد گزارش شده بود. نرخ رشد جمعیت ترکیه در سال 2011 میلادی نیز 35/1 درصد اعلام شده بود.

بر اساس این آمار، درصد جمعیت مردان 2/50 درصد ( 38 میلیون و 473 هزار و 360 نفر) و زنان 8/49 درصد ( 38 میلیون و 194 هزار و 504 نفر ) محاسبه شده است.

موسسه آمار دولتی ترکیه اعلام کرد:7/67 درصد جمعیت این کشور (51 میلیون و 926 هزار و 356 نفر) بین 15 تا 64 سال ،6/24 درصد زیر 14 سال و 7/7 درصد در سن بالای 65 سال قرار دارند.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در سالهای اخیر برای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت و در نتیجه کاهش جمعیت جوان جامعه این کشور، از خانواده ها خواسته تا حداقل صاحب سه فرزند شوند.

وی تاکید کرده است اگر خانواده ها در ترکیه سه فرزند داشته باشند، کشور می تواند تا حدودی ساختار فعلی را حفظ کند ولی برای پویایی در رشد جمعیت باید تعداد فرزندان افزایش یابد.

بررسی های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد 3/91 درصد از جمعیت این کشور در مراکز شهری ساکن هستند.

ترکیه از سال 2007 میلادی شیوه شمارش جمعیت در این کشور را تغییر داده و مراجعه ماموران سرشماری به منازل را کنار گذاشته است.

در روش قدیم ، شمارش جمعیت به نوعی با اعلام یک روز حکومت نظامی و ممنوع کردن خروج افراد از خانه هایشان در روز تعطیلی یکشنبه و با مراجعه مستقیم ماموران سرشماری به خانه ها انجام می شد.

از آن سال به بعد، پس از راه اندازی سامانه سراسری در اداره کل شهروندی و جمعیت وزارت کشور ترکیه، سرشماری جمعیت بر اساس قراردادن آدرس اقامت شهروندان و به صورت آنلاین مشخص می شود.

با راه اندازی این سامانه به طور لحظه ای امکان مشاهده تغییرات در جمعیت در نقاط مختلف سراسر ترکیه امکان پذیر شده است.

خاورم/2011**230 *1446
کد N239174