ابوالمعالی به ایلنا خبرداد:

ارجاع پرونده فاطمه هاشمی به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر

سیاست داخلی

پس از صدور حکم بدوی دادگاه علیه موکلم، نسبت به حکم صادره در مهلت قانون اعتراض کردیم و اخیرا پرونده برای رسیدگی به اعتراض ما به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.

وکیل دختر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارجاع پرونده موکل خود به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.

وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب گفت: پس از صدور حکم بدوی دادگاه علیه موکلم، نسبت به حکم صادره در مهلت قانون اعتراض کردیم و اخیرا پرونده برای رسیدگی به اعتراض ما به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.

وکیل فاطمه هاشمی ادامه داد: هنوز برای رسیدگی به این پرونده تعیین وقت صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا، فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال گذشته به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه 12 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد.

دادگاه فاطمه هاشمی 18 دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و قاضی رسیدگی کننده وی را به شش ماه حبس تعزیری محکوم اما اجرای حکم را به مدت دو سال معلق کرد.

کد N239159