توسط معاون اول رئیس جمهور؛

قیمت‌های جدید خرید تضمینی برگ سبز چای ابلاغ شد

دولت

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قیمت‌های جدید خرید تضمینی برگ سبز چای را به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور قیمت‌های جدید خرید تضمینی برگ سبز چای را به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن کامل این ابلاغیه به شرح زیر است:

شماره5729/ت50462هـ 26/1/1393

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ1392

وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه 24/1/1393 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368ـ تصویب کرد:

1ـ قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی 1393ـ 1392 برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار (18.000) ریال و ده هزار (10.000) ریال تعیین می‌شود.

2ـ قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای، معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌شود.

3ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

کد N239060