دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه 11 حزب سیاسی اقامه دعوی کرد

دادگاه قانون اساسی,ترکیه

آنکارا-ایرنا - دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه 11 حزب سیاسی در این کشور اقامه دعوی کرد.

به گزارش ایرنا ، دادگاه قانون اساسی ترکیه متعاقب بررسی های دفاتر مالی احزاب سیاسی این کشور علیه 11 حزب سیاسی اقامه دعوی کرد.

این دادگاه در بررسی های حساب های مالی احزاب ترکیه در سال های 2011 و 2012 حساب های مالی 11 حزب را منطبق با قوانین ترکیه ارزیابی نکرده و علیه این احزاب نزد سر دادستانی جمهوریت آنکارا اقامه دعوی کرد.

براساس این گزارش، احزاب ˈرهایی عدالت خواه، آلترناتیف، ماه و ستاره، مام میهن بزرگ، ترکیه مدرن، ارگنه کن، اعتماد، وحدت ترک، انسان دوست، دمکرات سوسیالیست و آناتولی بزرگˈ احزابی هستند که دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه آنها اقامه دعوی کرده است.

این احزاب، حزب های کوچکی هستند که نماینده ای در مجلس ملی ترکیه نداشته و کمک های مالی از خزانه ترکیه دریافت نمی کنند.

بر اساس این گزارش، حساب های مالی احزاب سیاسی ترکیه توسط دادگاه قانون اساسی این کشور مورد بازرسی قرار می گیرد.

در صورت رد حساب های ارایه شده از سوی احزاب به دادگاه قانون اساسی، دادگاه نزد دادستانی ها علیه این احزاب اقامه دعوی می کند.

دادستانی ها نیز بعد از بررسی موارد اعلام شده می توانند با درخواست تعطیل و یا اخطار علیه این احزاب نزد محاکم صالحه اقامه دعوی کنند.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N239050