تجمع دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی به نتایج آزمون علوم پایه در برابر مجلس

تجمع

تهران - ایرنا - دانشجویان پزشکی و دنداپزشکی در اعتراض به نتایج آزمون علوم پایه دوره های پره انترنی در برابر مجلس تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، این دانشجویان که حدود 50 نفر بودند ظهر روز سه شنبه با تجمع در برابر مجلس خواستار رسیدگی مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نتایج آزمون دوره پره انترنی شدند.

تجمع کنندگان بر این اعتقادند که سوالات امتحان پره انترنی تغییر کرده و حداقل نمره قبولی افزایش یافته است.

آنان خواهان بررسی سوالات امتحانی شدند و بر این اعتقادند که حداقل 20 سوال اشتباه با مرجع در این آزمون وجود داشته است.

سیام(3)**9103**9132**1336
کد N239043