پایگاه النشره مطرح کرد؛

"بندر بن سلطان" قربانی شکست جیش الاسلام در القلمون/ نزدیک شدن دیدگاه واشنگتن و ریاض به یکدیگر