یک مقام حزبی: رییس جمهوری ترکیه در کانون های تاریک حزب حاکم انتخاب نمی شود

حزب حرکت ملی,ریاست جمهوری

آنکارا - ایرنا - ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب مخالف ˈحرکت ملیˈ در سخنانی انتقاد آمیز از حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ ترکیه گفت: رییس جمهوری آینده ترکیه را مردم این کشور انتخاب می کنند، نه کانون های تاریک حزب حاکم .

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، وی در سخنانی در نشست پارلمانی حزب حرکت ملی با اشاره به اینکه در زمان مناسب نامزد ریاست جمهوری این حزب معرفی خواهد شد، گفت: ˈرجب طیب اردوغانˈ شهردار ، رهبر حزب و متاسفانه نخست وزیر ترکیه شده است ولی وی نمی تواند رییس جمهوری این کشور شود.

رهبر دومین حزب بزرگ مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور با انتقاد از بحث های مرتبط با رییس جمهوری آینده این کشور افزود: این بحث ها به گونه ای مطرح می شود که در روز انتخابات ، رییس جمهوری انتخاب نخواهد شد، بلکه در آن روز رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه برگزیده می شود.

وی اضافه کرد: برخی بگونه ای از انتخابات ریاست جمهوری سخن می گویند که به نظر می رسد از هم اکنون نتایج آن مشخص است و به مثابه آن که حزب عدالت و توسعه پست ریاست جمهوری را در دست گرفته است.

باغچه لی تصریح کرد : نباید فراموش کرد که تصمیم نهایی در این زمینه را مردم ترکیه اتخاذ خواهند کرد.

وی با انتقاد از مطالب منتشر شده در باره سخنان ˈ عبدالله گل ˈ رییس جمهوری ترکیه گفت: گل هر روز با سخنان غیرمترقبه ای از سوی مسوولان حزب عدالت و توسعه مواجه می شود و حتی اگر اعتراف نیز نکند، از فریب داده شدن خود از سوی این حزب ناخرسند است.

باغچه لی تصریح کرد : اردوغان قصد دارد رییس جمهوری شود و با قلم بدستان وابسته به خود درصدد ˈسیاه نماییˈ علیه عبدالله گل که وی را برادر می خواند، برآمده است .

وی ضمن مخالفت با ریاست جمهوری اردوغان گفت: وی سالها است که ˈزهر در کامˈ مردم ترکیه می ریزد، از وحدت مردم این کشور نفرت دارد، 12 سال است که مرتکب جرم علیه قانون اساسی می شود و حال چگونه این فرد می تواند رییس جمهوری شود.

خاورم**2012** 230**1651
کد N238965