در تذكر جمعی از نمایندگان به وزیر دادگستری مطرح شد؛

ضرورت رسیدگی به اتفاقات بند 350 زندان اوین

مجلس,دبیر‌كل خانه كارگر,بند 35 اوین

علیرضا محجوب، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و ایرج عبدی در تذکری به وزیر دادگستری بر ضرورت رسیدگی به اتفاقات بند 350 زندان اوین تاكید كردند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابیه تهران، خرم آباد، قاینات، تبریز و اردکان در تذکری کتبی نسبت به اتفاقات بند 350 به وزیر دادگستری تذکر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  علیرضا محجوب، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمدرضا تابش، جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و ایرج عبدی در تذکری به وزیر دادگستری بر ضرورت رسیدگی به اتفاقات بند 350 زندان اوین تاكید كردند.

کد N238644