در گفتگو با مهر مطرح شد؛

11 تلفن ماهواره ای و یک لب تاپ از بند 350 اوین کشف شده است

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس سازمان زندانها در این کمیسیون گفت: براساس گزارش های مسئولان هیچ درگیری در بند 350 اتفاق نیفتاده و 11 تلفن ماهواره ای و یک لب تاپ از این بند کشف شده که نمایانگر ارتباط زندانیان سیاسی با عناصر ضد انقلاب خارجی نشین است.

محمد اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جوسازی برخی رسانه های ضد انقلاب در خصوص اتفاقات بند 350 اوین گفت: بازرسی از بندهای زندان از وظایف سازمان زندانهاست. گویا خبرهایی به بازرسان سازمان زندانها در خصوص وجود وسایل ارتباطی در این بند رسیده بوده لذا بازرسی از این بند انجام شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 11 تلفن ماهواره ای و یک لب تاپ از این بند کشف شده که نمایانگر ارتباط زندانیان این بند با شبکه های ضد انقلاب بوده است.

وی تصریح کرد: قطع ارتباط زندانیان این بند با رسانه های ضد انقلاب موجب جنجال های سیاسی آنها شده است.

به گزارش مهر، روز یکشنبه تعدادی از خانواده های بند 350 زندان اوین که زندانیان سیاسی در آن حضور دارند مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس سازمان زندانها موضوع بازرسی و درگیری در این بند را بررسی کرد.