منابع لبنانی:

مطرح شدن نامزدی جعجع طرح14 مارس برای رویارویی با حزب الله/ریاست جمهوری جعجع غیرممکن است

آفریقا و خاورمیانه

منابع نزدیک به جریان 14 مارس، اعلام کردند: حمایتی که طی روزهای اخیر از نامزدی سمیر جعجع در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده در راستای طرح سران جریان 14 مارس برای رویارویی با حزب الله است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به جریان 14 مارس در گفتگو با روزنامه کویتی الجریده اعلام کردند: حمایتی که طی روزهای اخیر از نامزدی "سمیر جعجع" در انتخابات ریاست جمهوری لبنان به عمل آمده است در راستای تمایل سران جریان 14 مارس برای رویارویی سیاسی با طرح مورد نظر حزب الله لبنان است.

این منابع با تاکید بر این مسئله که سران 14 مارس (نزدیک به سعد الحریری) طرح سیاسی و نه فقط درباره موضوع انتخابات ریاست جمهوری در مواجهه با حزب الله لبنان دارند، افزود: اکثریت مطلق حامیان جعجع پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری را در شرایط کنونی غیر ممکن می دانند اما حمایت از وی را برای رهایی از سکون و رخوت ایجاد شده در میان هواداران جریان 14 مارس و اتخاد برخی تحرکات سیاسی در دستور کار قرار داده اند.

بنابراین گزارش، سران جریان 14 مارس انتخابات ریاست جمهوری لبنان را به عنوان یکی از عرصه های رویارویی با حزب الله در نظر گرفته اند، اما طرحهایی هم برای مراحل آتی تحولات سیاسی در لبنان در نظر گرفته اند.