بوش پدر "جوراب‌فروشی" می‌کند! / سند

بوش

"جرج بوش" پدر در اقدامی مضحک جوراب‌هایش را برای کمک به کمیته ملی جمهوری‌خواهان به فروش گذاشته است!


به گزارش آفتاب به نقل از باشگاه خبرنگاران، "جرج بوش" پدر در اقدامی مضحک جوراب‌هایش را برای کمک به کمیته ملی جمهوری‌خواهان به فروش گذاشته است!

به گزارش روزنامه هیل، "جرج بوش" پدر روز دوشنبه در ای‌میلی طرفداران حزبش را به کمک به وی در راستای حمایت از جمهوری‌خواهان فراخواند.هر کسی به این طرح ملحق شود، میتواند با پرداخت 35 دلار یک جفت جوراب راه‌راه بوش پدر با امضای وی و لوگوی فیل "جمهوری‌خواهان" را در اختیار داشته باشد.
کد N238057