کانادا منتظر روابط با ایران

کانادا

تهران - ایرنا - کانادا که سال 2012 در اقدامی خارج از تصمیم جمعی غرب، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد، اکنون در انتظار برقراری مجدد آن است.

پایگاه اینترنتی روزنامه تایمز عمان که این خبر را منتشر کرده به نقل از اظهارات جان برد وزیر خارجه کانادا در سفر به مسقط نوشته است: تحت تاثیر توانایی عمان در اقدام به عنوان میانجی بین کشورهای دیگر از جمله نقش آفرینی در تعامل با ایران قرار گرفته است.

برد در مصاحبه با این روزنامه در مورد احتمال کمک مسقط به برقراری روابط مجدد بین ایران و کانادا گفت که علاقمندم از دیدگاه عمان در این زمینه مطلع شوم.

برد که به علت اقدام به قطع رابطه با ایران در سال 2012، هدف انتقادهای شدید قرار گرفت، در موضعی انفعالی گفت که ما در عین حال خواستار تغییرات واقعی از طرف تهران هستیم.

برد اضافه کرد: سیاست و مذاکرات ایران برای ما جالب است، اما آنچه مهم جلوه می کند، اقدام واقعی این کشور است.

مترجمام**9109**5981
کد N237425