منادی خبر داد:

سئوالات اعلام وصول شده نمایندگان از وزیران به جریان می افتد

مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده تمام سوالات نمایندگان از وزرا که تا کنون اعلام وصول شده مطرح خواهد شد.

علیرضا منادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز اعضای هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد که مجلس پس از تعطیلات یک هفته ای نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه در جلسه علنی یک جلسه کامل برای بررسی سوالات مطرح شده از وزرا اختصاص دهد.

وی افزود: به دلیل انباشت سوالات نمایندگان از وزرا قرار شد روز سه شنبه 16 اردیبهشت تمام سوالات اعلام وصول شده از سوی هیئت رئیسه در صحن علنی مجلس قرائت شود.